Culturele verschillen om van te leren

Op dit ogenblik ben ik met een trainingstraject bezig dat geheel in het Duits gegeven wordt. De kleine groep waar ik de trainingen voor verzorg is een mix van de Nederlandse en Duitse nationaliteiten. Dat is best spannend, want mijn Duits is goed maar zeker niet vlekkeloos.

Zo kwam ik er al vrij in het begin achter dat bepaalde uitdrukkingen in de taal anders zijn. Bijvoorbeeld als “den Kaffee wegbringen” toch echt naar het toilet gaan betekend in plaats van de koffie wegbrengen (en voor nieuw vervangen?) zoals ik het letterlijk opvatte. Gelukkig neemt men mij hierin mee, en neem ik mijzelf dan niet al te serieus.

Een ander verschil ten opzichte van Nederlanders is dat Duitsers in communicatie recht op hun doel af gaan. De boodschap wat verpakken met “soft skills” wordt als minder nuttig ervaren. Het is vaak ook onbekend terrein kwam ik achter. Dus ook de reacties in de training zijn regelmatig vrij direct.

Ook het verschil in humor of manier waarover tegen het werk aangekeken wordt kan verschillen. Hoe kan je ondanks alle diversiteit als collega’s en als leidinggevende / organisatie toch de onderlinge verbinding stimuleren?

Wat daarbij helpt:

  • Leer de cultuur van je collega’s kennen: Neem de tijd om er achter te komen wat ze belangrijk vinden, wat hun interesses zijn en wat ze in hun vrije tijd doen. Dit kan via een informele afspraak maar ook via een (digitale) vrijdagmiddagborrel of quiz.
  • Als jij zelf de taal niet goed spreekt, vraag dan hulp. Als ik een woord niet goed kan vertalen of uitleggen dan omschrijf ik wat ik bedoel en vraag ik hulp aan de trainees. Samen komen we er wel, en het breekt ijs.
  • Oordeel niet te snel als je een reactie niet begrijpt: Vraag je af wat de ander precies bedoeld en waar dat vandaan komt (vanuit welke rol, cultuur of ervaring) en vraag er op door. Toon interesse en wees hierbij oprecht nieuwsgierig.
  • Behandel je collega’s met respect, dit zorgt voor een aangename werksfeer.
  • Kijk naar de positieve kanten. Culturele diversiteit brengt ook meerdere perspectieven en ideeën met zich mee waar bedrijven op kunnen bouwen
  • Wees je bewust van je eigen culturele bagage. Ook jij bekijkt dingen vanuit een bepaald standpunt dat is gevormd door cultuur, opvoeding, ervaringen en sociale omgeving.

Als je daar als collega’s en organisatie in investeert scheelt het een hoop miscommunicatie en bevorder je de samenwerking.

23-2-2021