Verbindend communiceren

Training

Goed communiceren is best lastig. Vooral wanneer je iets belangrijks te bespreken hebt of juist iets uit wil vragen. Dan is de manier waarop je dat doet bepalend voor het behalen van je doel.  

In de training Verbindend communiceren leer je met verschillende gesprekstechnieken hoe je een vruchtbaar gesprek kan voeren. Je gaat op zoek naar de verbinding met de ander waarbij wederzijds respect, openheid, het juiste taalgebruik en een lach belangrijke hulpmiddelen zijn.

Training verbindend communiceren

Je leert goed luisteren en verschillende gesprekstechnieken inzetten om te begrijpen wat een ander precies zegt, elkaars verwachting te managen en je doel te bereiken. Daarnaast leer je om gaan met weerstand en herkennen van aannames (bij jezelf en de ander). Het geven en ontvangen van feedback wordt geoefend, en het voorbereiden naar het doel van je gesprek. Wat wil je ermee bereiken? Deze training richt zich op face to face-, telefoon- en beeldverbinding gesprekken. Afhankelijk van de vraag duurt deze training een dag(deel) of meerdere dagen.

Maatwerk

Trainen en adviseren is maatwerk. Leren doe je in mijn optiek het beste door te onderzoeken wat je wil leren, kennis op te doen en veel te oefenen. Oefenen staat centraal in mijn trainingen. Want door te oefenen in een veilige leeromgeving waar je juist fouten mag maken leer je meestal het beste. Deze training heeft ook een online variant, hierover kom ik graag in gesprek.

Tarieven

Trainen is maatwerk. Geheel afhankelijk van de vraag, duur en intensiteit van het traject maak ik vrijblijvend een passend voorstel. Ik kom graag in contact.

Training op elke gewenste locatie en online

De training kan worden gegeven op een door jouw gekozen locatie, hetzij binnen of buiten de organisatie. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om diverse onderwerpen online te trainen. Hierover denk ik graag met je mee.

Neem contact op voor een intake

Neem contact op voor een intake