Positieve psychologie in je werk

Training

Positieve psychologie legt de nadruk op wat er nodig is om met voldoening en energie te kunnen werken. Het stelt vragen als wat is voor jou zingeving in je werk en hoe zou je dat kunnen bereiken? Welke hulpmiddelen zijn er en welke belemmerende factoren houden je juist tegen? Waar ligt jouw invloed?

Door bewust met de bovenstaande vragen aan de slag te gaan met methodes en interventies uit de positieve psychologie ontwikkel je veerkracht en maak jij keuzes die goed voor jou en/of je team zijn. Daarnaast voedt het optimisme en het gevoel van invloed hebben op je werkzaamheden wat weer leidt tot meer werkgeluk.

Positieve psychologie in je werk

Positieve psychologie in je werk kan in de vorm van training voor je team/organisatie of individuele coaching worden ingezet. Geheel afhankelijk van de vraag gaan we aan de slag met onderwerpen als: Psychologisch kapitaal, werken met sterke kanten, het Job demands resources model, de zelfdeterminatie theorie en casussen uit de praktijk.

Maatwerk

Trainen en coachen is maatwerk. Leren doe je in mijn optiek het beste door te onderzoeken wat je wil leren, kennis op te doen, praktische interventies te houden en te oefenen, want door te oefenen in een veilige leeromgeving waar je juist fouten mag maken leer je het beste. Samen bekijken we waar je wil trainen of coaching wil volgen (kan ook digitaal) en hoeveel tijd eraan besteed mag worden om de gewenste doelen te behalen.

Maatwerk en tarieven

Trainen is maatwerk. Geheel afhankelijk van de vraag, duur en intensiteit van het traject maak ik vrijblijvend een passend voorstel. Ik kom graag in contact.

Training op elke gewenste locatie of online

De training kan worden gegeven op een door jouw gekozen locatie, hetzij binnen of buiten de organisatie. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om diverse trainingsonderwerpen online te trainen. Hierover denk ik graag met je mee.

Neem contact op voor een intake

Neem contact op voor een intake