Klantgerichtheid

Training

De kern van klantgerichtheid is altijd helpen. Want klanten voelen het namelijk feilloos aan of je ze oprecht aan het helpen bent of niet.

De eerste indruk is zeer bepalend, net als vanaf het eerste klantcontact tot het eind met interesse, enthousiasme en het juiste advies iets betekenen voor de klant. Daarnaast heb je in een grotere organisatie elkaar vaak hard nodig om tot de best mogelijke dienst of product voor de klant te komen. Goed en effectief samenwerken is dan een must.

Training klantgerichtheid

Klantgerichtheid is niet alleen de klant geven waar hij om vraagt, maar ook kunnen achterhalen wat hij precies nodig heeft. Goed luisteren en de juiste communicatie in woorden, houding en gedrag is hierbij zeer belangrijk. Zeker als je de verwachting wilt overtreffen. Afspraken nakomen, en duidelijk zijn in je mogelijkheden of werkwijzen is ook van belang. Deze training richt zich op praktijkvoorbeelden uit de organisatie en laat je nadenken over hoe de klantgerichtheid te verbeteren met een hogere klanttevredenheid als gevolg. De onderwerpen kunnen ook in de vorm van coaching worden ingezet.

Maatwerk

Trainen en coachen is maatwerk. Leren doe je in mijn optiek het beste door te onderzoeken wat je wil leren, kennis op te doen, praktische interventies te houden en te oefenen, want door te oefenen in een veilige leeromgeving waar je juist fouten mag maken leer je het beste. Samen bekijken we waar je wil trainen of coaching wil volgen (kan ook digitaal) en hoeveel tijd eraan besteed mag worden om de gewenste doelen te behalen.

Tarieven

Trainen is maatwerk. Geheel afhankelijk van de vraag, duur en intensiteit van het traject maak ik vrijblijvend een passend voorstel. Ik kom graag in contact.

Training op elke gewenste locatie en online

De training kan worden gegeven op een door jouw gekozen locatie, hetzij binnen of buiten de organisatie. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om diverse onderwerpen online te trainen. Hierover denk ik graag met je mee.

Neem contact op voor een intake

Neem contact op voor een intake