Privacyverklaring

Klantgericht Trainen

Privacyverklaring Klantgericht Trainen

1 april 2018

Klantgericht Trainen kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Klantgericht Trainen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Klantgericht Trainen verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres of uw IP-adres. Klantgericht Trainen houdt naast deze contactgegevens ook gegevens bij met betrekking tot de training die u of uw werkgever afneemt, waaronder betalingsgegevens en feedback over de training.

Waarom Klantgericht Trainen gegevens nodig heeft
Klantgericht Trainen gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om door u gevraagde informatie te verstrekken of om op uw vragen te reageren. De informatie die we in het kader van trainingen verzamelen, heeft als doel de training te verzorgen, te evalueren en administratief af te handelen. Klantgericht Trainen vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Klantgericht Trainen gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet.

Hoe lang Klantgericht Trainen gegevens bewaart
Klantgericht Trainen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of zo lang de wet dat voorschrijft. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Klantgericht Trainen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies / Google Analytics
Klantgericht Trainen gebruikt cookies voor deze website om algemene bezoekgegevens bij te houden, bijvoorbeeld over de meest geraadpleegde pagina’s. Via de Klantgericht Trainen website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics-dienst. Klantgericht Trainen gebruikt Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar rapportages over te krijgen om de website steeds te ontwikkelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar saskia@klantgerichttrainen.nl. Klantgericht Trainen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging en aansprakelijkheid
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken.

Klantgericht Trainen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden steeds op de website gepubliceerd.


Uw klantgerichtheid laten groeien?

Uw klantgerichtheid laten groeien?