Missie en visie bepalen via waarderend onderzoeken

Training

Er moet iets positief gaan veranderen binnen je organisatie of team en je wil hiervoor een nieuwe missie en visie creëren. Maar welke manier zorgt er voor dat het gedragen wordt en mensen zich in gaan zetten? Via waarderend onderzoeken oftewel Appreciative Inquiry wordt er onderzocht waar draagkracht ligt voor verandering. 

De verschillende fases van het A.I. proces halen de mooiste ideeën uit de mensen zelf waarmee je draagvlak creëert om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Het haalt kennis en kunde naar boven en richt zich op datgene wat leven geeft aan de organisatie, wat mensen waardevol, essentieel en zinvol vinden. Dit zorg voor motivatie om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan en biedt veel kansen tot succes.

Appreciative Inquiry

In de training onderzoek jij samen met de betrokken medewerkers van jouw organisatie wat en hoe je graag wil veranderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Appreciative Inquiry met werkvormen als storytelling, the Wall of Wonder of het waarderende interview. Door met een waarderende blik te kijken naar de positieve resultaten uit het verleden, heden en de toekomstige wensen komen er veel mooie ideeën los. De verschillende fases van het A.I. proces helpen je vorm te geven aan die mooie ideeën waardoor je samen kan gaan werken aan de gewenste toekomst.

Oorsprong

Appeciative Inquiry is ontwikkeld door David L. Coopperider hoogleraar sociaal ondernemen, die zich inzet voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Hij introduceerde het waarderend onderzoeken. Hij stelt onder andere dat het stellen van positieve vragen leiden tot positieve verandering en wat je aandacht geeft groeit. Het delen van ervaringen en verhalen leiden tot een nieuwe werkelijkheid. Daarmee heeft A.I. al mooie resultaten weten te behalen.

Duur en tarieven

De training wordt geheel afgestemd op de wensen en de doelstellingen van jouw medewerkers en organisatie. Hiervoor doe ik graag een passend voorstel. Hij kan ook als train de trainer gegeven worden. Daarin train ik de personen die het waarderend onderzoeken gaan introduceren en begeleiden en zorgen dat het proces bewaakt blijft om een goed resultaat te kunnen behalen. Meer weten? Ik kom graag in contact.

Training op elke gewenste locatie

De training kan worden gegeven op een door jouw gekozen locatie, hetzij binnen of buiten de organisatie. Indien je buiten je organisatie wil trainen heeft Klantgericht Trainen een professionele trainingslocatie midden in de mooie Twentse natuur als optie. Erve Middelkamp in De Lutte (nabij de A1 bij Oldenzaal) leent zich optimaal om in alle rust te trainen. Hier kan tevens een normale tot uitgebreide lunch/diner worden verzorgd en er zijn ook mogelijkheden om ter ontspanning buitenactiviteiten te organiseren. Ik denk hierover graag met u mee.

Neem contact op voor een intake

Neem contact op voor een intake